AHİR ZAMANDA İLİM AZALIR CAHİL ÇOĞALIR

AHİR ZAMANDA İLİM AZALIR CAHİL ÇOĞALIR

AHİR ZAMANDA İLİM AZALIR CAHİL ÇOĞALIR

AHİR ZAMANDA İLİM AZALIR CAHİL ÇOĞALIR

“İlmin kaldırılması” hadisi ne anlama kazanç? Ahir zaman alametlerinden alimin ve ilmin eksilmesi, cahilin artması.

Hadîs-i şerîfte emredilir:

“Kur’ân’ı biliniz ve onu insanlara öğretiniz. Ferâiz ilmini biliniz ve onu insanlara öğretiniz. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelmesi yakındır ki, iki birey ferâize dâir bir mesele üzerinde tartışırlar da aralarında karar verip sorunu hâlledecek bir âlimi bulamazlar.” Heysemî, IV, 223

Dînî ilimleri bilip yaşamak, Müslümanlara farzdır. İnsanların dînî duygularının zayıflaması nedeniyle İslâmî ilimlerle yeterince meşgul olmamaları ve bunun sonucunda dinlerini ihlâsla yaşayamamaları da kıyâmetin alâmetlerinden biridir.

“LA İLAHE İLLALLAH” DEMEK FAYDA SAĞLAR MI? DİYENE YANIT

Diğer bir hadîs-i şerîfte de şöyle emredilmektedir:

“Giysinin nakışı silinip gittiği gibi İslâm da silinip gider. Hattâ oruç nedir, namaz nedir, hac ve umre nedir, sadaka nedir meçhul. Allah Teâlâ’nın Kitâb’ı Kur’ân-ı Kerîm bir gecede kaldırılıp götürülür, yeryüzünde ondan tek bir âyet dahi kalmaz. Birtakım çok yaşlı erkekler ve bayanlar kalır ve:

«‒Biz atalarımıza yetiştik, onlar; “Lâ ilâhe illâllah” tümcesini söylüyorlardı, biz de onu söylüyoruz!» diyecekler.”[1]

Huzeyfe -radıyallâhu anh- bu hadîsi nakledince yanında bulunan Sıla -radıyallâhu anh- kendisine:

“–O yaşlılar, namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, sadaka nedir öğrenmezken «Lâ ilâhe illâllah» tümcesi onlara bir fayda sağlar mı?” dedi.

Huzeyfe -radıyallâhu anh- bu suâle yanıt vermedi. Ama Sıla -radıyallâhu anh- bu sualini üç kere yineledi. Her seferinde Huzeyfe -radıyallâhu anh- ondan surat çevirdi. Sıla -radıyallâhu anh- bir kere daha tekerrür edince:

“–Ey Sıla, kelime-i tevhîd onları hiç değilse baki bir Cehennem’den kurtarır.” dedi ve bunu üç kere tekerrür etti. İbn-i Mâce, Fiten, 26

İLMİN KALDIRILMASI HADİSİ

Yine Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle emretmişlerdir:

“İlmin kaldırılması, cehlin kökleşmesi, alkolün içilmesi ve zinânın artması, kıyâmet alâmetlerindendir.” Buhârî, İlim, 21

Dînî ilimlere dâir umûmî cehâlet, bugün sarihçe müşâhede edilen bir husustur. Aynı biçimde alkol ve zinânın yaygınlaşması da herkes tarafından kabul edilen acı bir asıldır. Bu çağda zinânın kabahat kabul edilmesini gerilik sayan, nefsânî heveslerinin tatmini önünde hiçbir hudut tanımayan ve dolayısıyla Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ifâdesiyle “merkepler gibi herkesin gözü önünde zinâ etmek isteyen”[2] kimselerin vaziyeti, üzerlerine kıyâmet kopacak o en fenâ, en tâlihsiz kimselerin hâlinden farksızdır.

Burada zikredilen günahlar, dünya ve âhiretin kendisiyle ayakta durduğu ve korunduğu zarûrât-ı dîniyyenin bozulduğunu gösterdiği için husûsiyle zikredilmiştir. İlmin ortadan kalkması “dîn”in bozulmasına, alkol “akl”ın gitmesine, zinâ “nesl”in ifsâd olmasına, fitnelerin artması da “can” ve “mülk”ın hasara uğramasına neden olur. Hâlbuki müslümanların en önemli misyonu, bu beş şeyi gözetmektir. “Zarûrât-ı hamse” denilen bu beş önemli esâsın bozulması, kâinatın sefil olacağının en büyük habercisidir. Çünkü insanoğlunun ilânihâye aylak vazgeçilmeyeceği, ilâhî bir taahhüttür.[3] Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den sonra peygamber de gelmeyeceğine göre, bu itimatları zâyî eden insanların artık helâk edileceği muhakkaktır.

Dipnotlar:

[1] Nitekim buna eş hâller, komünizmin ağır baskıları altında kalan Orta Asya’da, özellikle Çin ve Rusya’da yıllarca yaşanmıştır.

[2] Müslim, Fiten, 110. Ayrıca bkz. Tirmizî, Fiten, 59; İbn-i Mâce, Fiten, 33.

[3] Bkz. el-Kıyâme, 36.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ebediyet Yolculuğu, Erkam Yayınları

LA İLAHE İLLALLAH NE DEMEK?

LA İLAHE İLLALLAH NE DEMEK?

KIYAMETİN MİNİK ALAMETLERİ

KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ

KIYAMET GÜNÜ ALAMETLERİ

KIYAMET GÜNÜ ALAMETLERİ

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: