DAVUD TAİ HAZRETLERİ KİMDİR?

DAVUD TAİ HAZRETLERİ KİMDİR?

DAVUD TAİ HAZRETLERİ KİMDİR?

DAVUD TAİ HAZRETLERİ KİMDİR?

 

 

Davud Tai Hazretleri kimdir? Davud Tai nerede doğmuş, ilim tahsilini nerede ve kimden yapmıştır? Ashabdan sonra hangi jenerasyondandır? Davud Tai nasıl bir ahlâka sahipti? Davud Tai Hazretleri’nin dünyaya bakışı nasıldı? Davud Tai Hazretleri hakkında kısaca bilgiler…

 

 

Adı Dâvud bin Nusayr, künyesi Ebû Süley­man, nisbesi et-Tâî, Abbasî halifesi Mehdî devri zahidlerinden, Horasanlı, fakat Kûfe doğumlu. Bağdat’a gelerek İmam-ı Azam’ın öğrencileri arasına katıldı. Habib Acemi’den feyz aldı. Fudayl bin lyad ve İbrahim Edhem’le modern. Fıkıh tahsilinden sonra tekerrür Kûfe’ye döndü. Zühd, takva ve verâ yolunu seçerek uzleti ihtiyar etti.

 

Tebe-i natürelin jenerasyonundan. Tâbiinden Abdül­me­lik bin Umeyr, Habib bin Ebi Amre, Ha­mid et Tavrîl, İsmail bin Ebi Halid gibi zevattan hadis dedikodu etti. Ölümü: 165/781.

 

Ölüsünün ardından “Şimdi o hoş yanaklarının han­gisi çürümede ve gözlerinden hangisi akmada?” beytini okuyarak ağlayan bir bayan gördü, intibaha gelip zühd yoluna girdi. Kendisine servet olarak gelen yirmi dinarla yirmiyıl geçindi.

 

Onun kavrayışına göre ilim, amel içindi. Amel edilmeyen ilmin ihtiyacı yoktu. Bir talib-i ilim tam ömrünü ilim talebine tüketirse nerde ve ne zaman amele müddet bulacaktı.

 

Ebû Hanife’nin ilim meclisine devam ederdi. Bir gün Ebû Hanife kendisine dedi ki:

 

– Ya Dâvûd, bir âleti; başka bir deyişle ilmi sağlamlaştırdık. Geriye kaldı, onunla amel etmek!

 

Dâvûd Tâî diyor ki: “Bu laf üzerine uzlete çekilmem hususunda nefsimle mücâdeleye başladım. Nefsime: “Hiçbir sorunda konuşmamak koşuluyla Ebû Hanife’nin meclislerine devam etmedikçe seni uzlete sürüklemem, dedim. Kimseyle konuşmamak koşuluyla bu meclislere devam ettim. Bir soruna yanıt vermek zorunda kaldığım olurdu. Ben o mesele hakkında konuşmaya, susuz kalmış bir insanın soğuk suya dinlediği istekten daha şiddetli bir tutku dinler, fakat konuşmazdım.”

 

Fudayl bin İyad, tam ömrü süresince Dâvud’u iki kerre görmüştü. Fakat bununla iftihar etir dururdu. Bu ilk görüşmelerinde, konutun tavanının altındaki çatlağı gören Fudayl: “Burdan kalk, çünkü tavan çatlamış, üstüne devrilecek” dedi. Dâvûd:

 

– Ben haylidir burdayım, vazgeç çatlağı, tavanın dahi farkında değilim, diye yanıt verdi:

 

İkinci görüşmelerinde Fudayl, Dâvûd’dan öğüt taleb etti. O da: “Milletten firar et!” dedi.

 

Yaşı ilerleyip vefatının geciktiğini gördükçe şöyle tasayı: “Vefat bize ağır gelmeye başladı. Zira bu yaşamda çok günahlar işler olduk.”

 

 

KALB GÖZÜ

 

 

Denilir ki: “Dâvûd Tâî, herşeye kalp gözüyle bakardı, onun basiret gözü, kafa gözünü zayıflatmıştı. İnsanların gördüğü şeyleri o adetâ hiç görmezdi. Natürel, insanlar da onun baktığı şeyin farkına varmazdı. İnsanlar onun hâline şaşardı. O da insanların haline taaccüb ederdi. O, dünyaya aldanmış, dünya uslarını başlarından almış, dünya sevgisi kalplerini öldürmüş ehl-i dünyayı gördüğünde korkar, kendini ölüler arasında gibi sezerdi.”

 

Mürüvvet sahibiydi. Hak sahibine hakkını aşırısıyla vermekten severdi. Kan aldırdığı adama bir dinar vermişti. “Fazla oldu, bu israf değil mi?” diyenlere, “Mürüvveti olmayanın kamil bir imanı da olamaz.” emretmişti.

 

“İlahi, senin tasanın beni fani tasalardan azad ediyor ve uykumla arama giriyor” tasayı. Dünya metâına asla değer vermezdi. Nitekim vefat döşeğinde uyurken gelenler, onun yastığının kerpiç, besininin bir çanak suya daldırılmış kuru ekmekten ibaret olduğunu gördüler.

 

İnsanın amellerine güvenmesinden sevmez, “Bizim amellerimize göre sonucumuz ümidsizliktir. Fakat gönüllerimiz hep ümid cihetini iltizam ediyor” tasayı.

 

Cennet arzında bulunmaktan çok cehennemden kurtulmayı dilerdi: “Dilerim ki cehennemden kurtulayım, isterse bu kurtuluş yanıp kül olmamdan sonra olsun yeter.”

 

 

DÜNYANIN KIYMETİ

 

 

Dünya hakkında şöyle konuşurdu:

 

“Şayet selamet dilersen dünyaya “Hadi sana selâm olsun”diyerek veda et! Şayet keramet istersen “Sen nazarımda ölü gibisin” diyerek cenazesini kılmak üzere tekbir al!”

 

“Allah’ı dileyen müridin alâmeti dünyaya karşı müstağni olmak, dünyadan zaruret ölçüsüyle kanaat etmek, aşırısını arayıp sormamak.”

 

“Ağırlıklarınız uzun yola çıkacak birinin ağırlığı kadar olsun. Sakın bundan fazla bir dünyalığı kalbinize yerleştirmeyin.”

 

“Dünyaya karşı sâim olun ki, vefatla iftar edebilesiniz”

 

“Vücudunu boş hale getirmek isteyen dünyadan surat çevirsin. Kalbini boş hale getirmek dileyen ahireti kalbinden çıkarsın.”

 

“Ey insanlar! Ehl-i dünya nefislerinin isteklerine karşı ivedicidir, dünya hesabıyla vücutlarını yorarlar. Oysa dünyaya rağbet, dünyada ve ahirette bitkinlikten başka birşey değildir. Zâhidlik ise dünyada ve ahirette rahatlıktır. Öyleyse aslandan kaçar gibi, ehl-i dünya olan insanlardan kaçmalıdır.”

 

“Ey Ademoğlu! Amacına kavuşunca neşelenirsin. Oysa sen amacına ancak ecelini harcayarak kavuşursun. Amelini ise sanki verimi başkasına imiş gibi geri atarsın.”

 

Mâruf Kerhî diyor ki: Dâvûd Tâî kadar dünyaya değer katmayan ve nazarında dünya “Hiç” olan bir başka kimse görmedim. O’nun nazarında dünyanın ve ehl-i dünyanın kıymeti bir sivrisineğin kanadı kadar dahi değildi. – rahmetullahi aleyh –

 

Kaynaklar: Hılyetü’l-evliyâ, VII. 335 367; Kuşeyri, I, 81-84; Keş-fu’l-mahcûb, I, 320-321, Sıfatu’s-safve, III, 131-146; İbn Hallikan, II, 259 Tezkiretü’l-evliyâ, s. 263-269; İbnu’l-Mulakkın, s. 200-203; Nefahâtü’l-üns trc. Lâmiî Çelebi, s. 95; Şârâni, I, 65; el-Kevâkibu’d-dürriyye, I, 103; A’lâmu’n-nübelâ, VII, 422-425.

 

Kaynak:  Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ, Gönül Erleri, Erkam Yayınları

 

 

HASAN BASRİ HAZRETLERİ KİMDİR?

 

 

HASAN BASRİ HAZRETLERİ KİMDİR?

 

 

BENZER HABERLER

 

 

 

MUHAMMED BİN VASİ K.S. KİMDİR?

 

HABİB ACEMİ K.S. KİMDİR?

 

İBN SKOCAMANN K.S KİMDİR?

 

İBRAHİM BİN ETHEM HAZRETLERİ KİMDİR?

 

EBU HAŞİM EL KUFİ K.S. KİMDİR?

 

SÜFYAN SEVRİ K.S. KİMDİR?

 

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: