ZEMZEM SYAT

ZEMZEM SYAT

ZEMZEM SYAT

ZEMZEM SYAT

 

 

Zemzem suyu nedir? Zemzem suyu nerededir? Zemzem suyu ile alakalı hadisler neler? Zemzem suyunun öyküsü nedir? Zemzem suyu nasıl içilir? Zemzem suyu içerken okunacak dua hangisidir? Zemzem suyunun verimleri nelerdir? Gşöhretimizde Zemzem suyu nasıl dağıtılıyor? İşte Zemzem suyu ile ile alakalı kısaca öğrenmeniz gerekenler…

 

 

Mekke gibi susuz bir mevkide meskenin en ehemmiyetli nedeni Kâbe ile beraber zemzem kuyusunun varlığıdır. Arap dilinde “bol, bereketli, doyurucu ve kaynağı zengin su” gibi anlamlara gelen zemzem, yalnızca mukaddes kabuI edilen Harem bölgesinin değil, bizzat Kâbe’nin kuyusu ve bütünleyicisi olarak görülmüş, Mekke için bir nevi yaşam kaynağı olmuştur.

 

 

 

Zemzem Syatılın Öyküsü

 

 

Hz. İbrâhim -aleyhisselâm-‘ın ufalamasından sonra eşi Hâcer ıssız Mekke vadisinde su ve erzakının tükenmesi üzerine naçar kalmış, ufak oğlu İsmail’in susuzluktan can vermesinden kaygı ederek telâşla Safâ ile Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelmiş, tam ümitlerini kaybettiği anda mûcizevî bir biçimde oğlunun bulunduğu yerde kaynayan zemzem suyunu görünce Allah’a şükretmiş ve suyun ayrılmaması için et-rafını toprakla çevirmiştir. Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- “Allah îsmâil’in annesine rahmet etsin. Şayet suyun önünü kapamasaydı zemzem akıp giden bir dere olurdu” demiştir Müsned, I, 347; Buhârî, “Enbiyâ”, 9.

 

 

Zemzem Syat Nasıl İçilir?

 

 

Zemzem, ayakta, kıbleye dönülerek besmele okunduktan sonra sağ elle ve üç solukta gözü sudan ayırmadan, “Allahım! Senden verimli ilim, geniş rızık ve her türlü hastalıktan şifa diliyorum” duasıyla içilmeli ve Allah’a hamdedilmelidir.

 

Yaygın olan görüş öteki meşrubatların aksine zemzemin ayakta içilmesi yolundadır. “Zemzem hangi hedefle ve ne kasıtla içilirse ona şifa olur” Müsned, III, 357; İbn Mâce, “Menâsik”, 78; “Yanılgıları döken zemzeme bakmak imandandır” Müsned, II, 41 gibi hadislerin yanında onun muhtelif hastalıklara şifa verici özellik taşıdığına dair çok rakamda söylenti nakledilmiştir. a.g.e., II, 24 vd. Ortaçağ’da tıpla alakalı olarak ve özellikle tıbb-ı nebevî mevzusunda kaleme alınan yapıtlarda zemzeme kesinlikle yer verilmiştir.

 

 

Zemzem Syat İçerken Okunacak Dua

 

 

Zemzem şifadır. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efedimiz’in, “Zemzem ne hedefle içilirse o verimi sağlar” İbn Mâce, Menasik, 78 emrettiği söylenti edilmektedir. Zemzem içerken okunacak dua için tıklayınız.

 

 

Say Neden Yapılır?

 

 

Hz. Hâcer’in Safâ ile Merve tepeleri arasında su arayışı, hac ve umre menâsiki içinde yer alan “say” uygulamasının orijini olmuştur el-Bakara 2/158; Buhârî, “Enbiya”, 9.

 

 

Zemzem Syat Hizmeti

 

 

Daha sonraki yarıyıllarda Hz. İsmâil -aleyhisselâm-’in kuyusu olarak da anılan zemzem, başlangıçta pınar biçiminde bir göze iken Hz. İbrâhim -aleyhisselâm- tarafından genişletilerek bir kuyu hâline getirilmiştir. Zemzem, açılmasından bir zaman sonra Cürhümlüler ile Huzâalılar arasında alana gelen ve tarihi tespit edilemeyen savaşın ardından kullanılamaz hale gelmişti. Cürhümlüler’in Mekke’den çıkartılmalarıyla beraber kaybolan zemzemi Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dedesi Abdülmuttalib yine ortaya çıkardı, sikâye ve rifâde misyonlarına ilaveten kuyunun koruma ve bakım işlerini de uhdesine aldı.

 

 

Peygamberimiz s.a.v Yarıyılında Zemzem

 

 

Mekke’nin fethinden sonra Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ataları Hz. İbrâhim -aleyhisselâm- ve İsmâil tarafından başlatılmış uygulamaları tekerrür ıslahla yaşattığı gibi insanlara zemzemden bol bol içmelerini ve ondan memleketlerine götürmelerini nasihat ederek bizzat kendisi de Mekke’den Medine’ye sık sık zemzem getirtmiş ve “Yeryüzünde bulunan suların en hayırlısı zemzem suyudur; içilmesi açlığı giderir, hastalığa şifa olur” Heysemî, III, 286; Müttaki el-Hindî, XII, 225 ; “Bizimle münafıklar arasındaki fark onların zemzemi kana kana içmemeleridir” İbn Mâce, “Menâsik”, 78; “Zemzem suyu hangi hedefle içilirse ona derman olur” İbn Mâce, “Menâsik”, 78 emretmiştir. Bundan dolayı, Mekke dışındaki bölgelerden hacca gelenlerin zemzemi gerek hastalıklara şifa amacıyla ve gerekse hatıra olarak vatanlarına götürmeleri âdet hâline gelmiştir.

 

Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in uygulaması nedeniyle, tavafın ardından kılınan namazdan sonra zemzem içmek müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve ashabın uygulamalarından hareketle kıbleye yönelmek, Allah’ın ismini zikretmek, üç kere soluk almak, kana kana içmek, her soluk aldığında Kâbe’ye bakmak ve sonunda Allah’a hamdetmek zemzem içmenin âdâbından sayılmıştır; içerken çokça dua edilir ve özellikle İbn Abbas’dan nakledilen “Allahım! Senden verimli ilim, bol rızık ve her tasadan şifa niyaz ediyorum” duası okunur.

 

 

Zemzem Kuyusu Gşöhretimizde Kabe’de Nasıl Dağıtılıyor?

 

 

Zemzem Kuyusu, Mescid-i Harâm’da Kâbe’nin 18 m. güneydoğusunda Hâcerülesved’in bütün karşısındaydı; su daha öncekinden kovalarla çıkarılıp üstü sarih bir havuzda depolanır, insanlar buradaki musluklardan gücenirdi. Daha sonra buraya iki kapalı ambar yapıldı ve su sürüklemek için pompa monte edildi. Mescid-i Harâm’ın genişletilmesi sırasında, izdihama yol açtığı için evvel zemzem binası kaldırılarak su dağıtımı yer altına alındı ve merdivenlerle alta açılan girişi de revakların önüne doğru çekildi. Bunun da tavafı yasaklaması nedeniyle giriş tamamen kapatılarak suyun Mescid-i Harâm’ın bir hayli yerine konulan bidon-larla dağıtımı yoluna gidildi. Şimdi artık çağdaş sistemlerle çıkarılarak hizmete sunulan su ultraviyole ışınlarıyla da dezenfekte edilmektedir.

 

Kaynak: Diyanet

 

 

ZEMZEM İLE İLGİLİ EŞ HABERLER

 

 

 

ZEMZEM SYAT NEDİR?

 

ZEMZEM SYAT NASIL ÇIKTI?

 

ZEMZEM SYATILIN TARİHİ

 

“ZEMZEM SYAT” SATILIR MI?

 

ZEMZEM İÇERKEN OKUNACAK DUA

 

İSLAM’DA SYATIL EHEMMİYETİ NEDİR?

 

ZEMZEM’İN MEÇHUL 7 HARİKULADE ÖZELLİĞİ

 

GERÇEK ZEMZEM, SAHTESİNDEN NASIL AYIRT EDİLİR?

 

ZEMZEMİN ÖZELLİKLERİ

 

OTURARAK SU İÇMEKLE İLGİLİ HADİSLER

 

 

 

ZEMZEM SYATILIN FAYDALARI

 

 

 

 

KABE’NİN KISACA TARİHİ

 

 

 

 

KABE’NİN TARİHİ VE BÖLÜMLERİ

 

 

 

 

KABE İLE İLGİLİ ÖĞRENMENİZ GEREKEN 13 ŞEY

 

 

 

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA’DAN KÂBE’YE DÖNDÜ?

 

 

 

EŞ YAZILAR

 

 

 

KABE-İ MUAZZAMA

 

KABE KAPISI

 

HACERÜL ESVED TAŞI

 

MAKAMI İBRAHİM NEDİR?

 

HAREM BÖLGESİ NERESİDİR?

 

KABE’DEKİ ALTINOLUK NEDİR?

 

MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ?

 

ŞAZİRVAN NEDİR?

 

HİCR NEDİR?

 

KABE ÖRTÜSÜ NEDİR?

 

KABE HİZMETLERİ NELERDİR?

 

SURRE NE DEMEK?

 

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: