BAKARA SURESİNDE GEÇEN DUALAR

BAKARA SURESİNDE GEÇEN DUALAR

BAKARA SURESİNDE GEÇEN DUALAR

BAKARA SURESİNDE GEÇEN DUALAR

Hadislerde Bakara suresini okumanın erdemli olduğu söylenti edilir. Bakara suresinde Hz. İbrâhim kıssası, Kâbe’nin yapılışı ve kıble oluşu; besinler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikâh vb. mevzuların yanı gizeme dualar da vardır. İşte Bakara suresinde geçen dualar.

Bakara sûresinin kıymetini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır: “Konutlarınızı içinde Kur’an okumayarak mezarlara çevirmeyiniz. İblis, içinde Bakara sûresi okunan konuttan ürker ve uzaklaşır.” Müslim, “Müsâfirîn”, 212

“Kur’an’ı okuyunuz; zira o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını, başka bir deyişle Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyunuz; zira onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları korunacak ve gözeteceklerdir. Bakara sûresini okuyunuz; zira ona sahip olmak yarar, terketmek ise hasret ve pişmanlık nedenidir; ona illüzyonistlerin eforları yetmez.” Müslim, “Müsâfirîn”, 252

“Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece süreyi okursa bu iki âyet –o gece– ona yeter” Buhârî, “Fezâil”, 10.

BAKARA SURESİNDE GEÇEN DUA AYETLERİ

Bakara Sûresi 67. Âyet

kurandua1

Okunuşu: “…Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.”

Anlamı: “…Cehaletlerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Bakara Sûresi 127. Âyet

kurandua2

Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden kabul emret! Kuşkusuz sen hakkını duyansın, hakkını öğrenensin.”

Bakara Sûresi 128. Âyet

kurandua3

Okunuşu: “Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni kir ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten kir ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize iman usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; çünkü, tevbeleri çokça kabul eden, çok acımalı olan ancak sensin.”

Bakara Sûresi 201. Âyet

kurandua4

Okunuşu: “…Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem çilesinden koru!”

Bakara Sûresi 250. Âyet

kurandua5

Okunuşu: “…Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize destek et.”

Bakara Sûresi 286. Âyet

kurandua6

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ konut ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Unutursak veya kusura düşersek bizi mesul yakalama. Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize eforumuzun yetmediği işler de yükleme! Bizi bağışla! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize destek et!”

AMENERRASULÜ DİNLE – FATİH ÇOLLAK

BAKARA SURESİ 286. VE 287. AYETİN TEFSİRİ

AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU, ARAPÇASI VE ERDEMİ

AMENERRASULÜ'NÜN OKUNUŞU, ARAPÇASI VE FAZİLETİ

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: