İMAN VE AMEL ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

İMAN VE AMEL ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

İMAN VE AMEL ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

İMAN VE AMEL ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

 

 

İman ve amel arasında bir ilişki var mıdır? İman ve amel ilişkisi neden ehemmiyetlidir? İman ve salih amel ilişkisi kısaca.

 

 

Amel, isteme dayalı iş, tavır, iman, hayırlı iş ve eylem demektir. Allah Teâlâ’nın ve Resûlü’nün rızasına uygun olan tam iş, hareket, hayır ve iyilikler: dînî, ferdî ve ahlâkî misyonlar ve imanlar “salih amel” ismini alır. Allah’ın rızasına uygun olmayan işlere de “salih olmayan amel” denir. Nitekim, Nûh tufanında, Hz. Nûh’un küfür ehli olan oğlunun boğulmaktan kurtulması için dua etmesi üzerine, Yüce Allah şöyle emretti: “Ey Nûh, o senin ailenden değildir. Zira onun işlediği amel, salih olmayan bir ameldir.” [1]

 

 

İMANIN GEÇERLİ OLMASININ ÖN ŞARTI

 

 

Ehl-i sünnet inancına göre, ameller imanın dağılmaz bir parçası değildir. Başka Bir Deyişle, şahıs amel yetersizliğinden dolayı, işlediği günahı helâl saymadığı sürece mü’min sayılır ve dinden çıkmaz. Belki âsi ve günahkâr olur. Allah Teâlâ dilerse onu bağışlar, dilerse zulüm eder. Bu görüşün sabrettiği kanıtlar şunlardır:

 

1. Kur’an-ı Kerîm’de, “İman edenler ve salih amel işleyenler…” diye başlayan pek çok âyet vardır.[2] Burada imanla amel ayrı ayrı zikredilir. Şayet amel imandan bir parça olsaydı, “iman edenler” denildikten sonra, ayrıca “sâlih amel işleyenler” denmesine gerek kalmazdı.

 

2. Bazı âyetlerde büyük günahın imanla beraber bulunabileceği belirtilir. “Şayet mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını bulup barıştırın. Onlardan biri öbürüne karşı hamleye devam ederse siz, o haksız saldırganla Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın.” [3] Bu âyette, birbirine saldırıp, büyük günah sayılan öldürme fiilini işleyen iki mü’min topluluğuna da “mü’minler” denilmiştir. Bu vaziyet, helâl olduğuna inanılmadıkça bir haramı işlemenin şahsı dinden çıkarmayacağını gösterir.

 

3. Bazı âyetlerde, iman amelin geçerli olabilmesi için ön koşul olarak zikredilmiştir. “Her kim mü’min olarak sâlih ameller işlerse, artık o ne cefadan ne de hakkının çiğnenmesinden korkar.” [4] Geçerli bir imanın da; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, mukadderata, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmayı kapsamına alması gerekir

 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Yüzyıla yemin olsun ki, insan kuşkusuz maddî-mânevî büyük kayıp içindedir. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı öneri eden ve sabrı öneri edenler bunun dışındadır.” [5] “Kuşku yok ki, inkâr edip, inkârcı olarak can verenler, dünya dolusu altını kurtulmalık fidye olarak vermek istese dahi, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. İşte onlar için can yakıcı bir zulüm vardır. Onların bir takviyecileri de yoktur.” [6]

 

Öteki yandan amel ile iman arasında yakın bir ilişki vardır. Amelsiz iman, kurtuluş ve ahiret mutluluğuna ulaş için yeterli değildir. Kalbe yerleşen iman nurunun dış tesirlere karşı korunması, beslenmesi ve kuvvetlendirilmesi gerekir. Bu da iman ve öteki salih amellerle gerçekleşir.

 

İnsanoğlu yeryüzüne yalnız imanla mükellef yakalanmak için değil, belki salih ameller işleyerek, Allah’a kulluk etmesi için sevk edilmiştir. Kur’an’da şöyle buyurulur: “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” [7] “Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini sınamak için vefatı ve yaşamı yaratan O’dur.” [8]

 

Salih ameller ikiye ufalar. Birincisi; bedenî imanlar gibi, amel eden kimsenin bizzat kendisine verim sağlayan ve kendisini yetiştirip kemale ermesine yarayan amellerdir. Namaz, oruç, hac, mukaddes savaşa katılma, küfürle gayret gibi ameller bu kalitededir. İkincisi; zekat ve sadaka gibi, başkalarına verimi olan amellerdir.[9]

 

Dipnotlar:

 

[1] Hûd, 11/46.

 

[2]. bk. Bakara, 2/277; Yûnus, 10/9; Hûd, 11/23; Ankebût, 29/7, 9, 58; Lokmân, 31/8; Asr, 103/3.

 

[3] Hucurât, 49/9. Ayrıca bk. Bakara, 2/178; Tahrîm, 66/8.

 

[4] Tâhâ, 20/112.

 

[5] Asr, 103/1-3.

 

[6] Âl-i İmrân, 3/91.

 

[7] Zâriyât, 51/56.

 

[8] Mal, 67/2.

 

[9] Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, VIII, 6079, 6080.

 

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İspatlarıyla İslam İlmihali, Erkam Yayınları

 

 

İMAN AMEL İLİŞKİSİ

 

 

İMAN-AMEL İLİŞKİSİ

 

 

CİBRİL HADİSİ

 

 

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: