İMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

İMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

İMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

İMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

İman nedir? İmanın koşulları nelerdir? Sırasıyla imanın 6 şartı.

İman lügatte, “bir bireyi söylediği güya tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini gönül huzuru ile özümsemek, karşısındakine güven vermek, içten ve vicdandan inanmak” anlamlarına kazanç. İbnü’l-Manzûr, Lisânü’l-Arab, XIII, 21. İtikadla iman eş anlamlı olup teslim olmak ve boyun eğmek anlamına da kazanç.

Terim olarak iman; Allah Teâlâ’nın dinini kalbi ile onaylamak, başka bir deyişle Hz. Peygamber’in getirdiği kesin olarak öğrenilen kararların asıl ve doğru olduğuna gönülden inanmak demektir. Buna göre, imanın hakikati ve özü kalbin tasdikidir.

İmanın koşulları 6 tanedir. Bunlar;

1. Allah’ın birliğine inanmak.

2. Meleklere inanmak.

3. Kitaplara inanmak.

4. Peygamberlere inanmak.

5. Ahiret yaşamına inanmak.

6. Mukadderatin, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak.

İMANIN KOŞULLARI

İmanın koşulları altı tanedir. Cibril hadisinde iman şöyle ifade edilmiştir: “İmân; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle mukadderata inanmaktır.” Buhârî, İmân, 37; Müslim, İmân, I

1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak:

Allah, tam varlıkları yoktan var eden, idareyen, başlangıcı ve sonu olmayan, ebedi efora sahip yüce yaratıcıdır. “De ki, göklerin ve yerin rabbi kimdir? De ki Allah’tır.” Ra’d Suresi 16

2. Allah’ın meleklerine inanmak:

Melekler; Cenab-ı Hakk’ın nuranî, latîf yaratılışlı, eforlu bir ekip kulları olup; istedikleri şekle girebilen, yorulmaz, bıkmaz, üremez, her zaman Allah’a itaat üzere bulunan varlıklardır. “Üzerinizde zaptedici melekler vardır. Onlar onurlu kâtiplerdir. İşlediklerinizi bilirler.” İnfitâr Suresi 10-12

3. Allah’ın kitaplarına inanmak:

Allah, peygamberleri taşıtıyla insanlığa kitaplar yollamış; emir, yasak, va’d, ödül ve ceza kararlarını onlara eriştirmiştir. İlk peygamberlere sayfalar Hazret-i Musâ, Dâvut, İsa Aleyhisselam ve Hazret-i Muhammed’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kitap halinde vahyini duyurmuştur. “Allah bir insanla karşılıklı konuşmaz. Ancak vahiyle yahut perde arttan konuşur, yahut bir elçi melek yollayıp izniyle dilediğini vahyeder.” Şurâ Suresi 51.

4. Allah’ın peygamberlerine inanmak:

Allah, insanlardan kimilerini elçi olarak görevlendirmiş, emir ve yasaklarını insanlara onlar taşıtıyla eriştirmiştir. “Kuşkusuz biz, her ulus içinde; Allah’a kulluk edin, iblisten kaçının diye bir elçi gönderdik” Nahl Suresi, 36; “Peygamberlerden kimini daha evvel sana kavrattık; kimini de anlatmadık.” Nisâ Suresi, 164.

5. Ahiret gününe, can verdikten sonra dirilmeye inanmak:

İnsan, vücudu varlığı can verince mezar yaşamına geçer; kıyamet kopunca da insanoğlu mezarlardan kalkacak ve böylece ahiret yaşamı başlayacaktır. Orada insan, dünyada yaptığı işlerin gidişatına göre, Cennet veya Cehennem’deki yerini alır, ebedi ve yeni bir hayatın içine girer. Kur’an-ı Kerim’de ahiretten laf eden pek çok ayet vardır: Yüce Rabbimiz takva sahiplerinin kalitelerini belirtirken; “Onlar ahirete kesin bir kanıyla inanırlar.” Bakara Suresi, 214 buyurur.

6. Kaza ve mukadderata, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak:

Cenab-ı Hakk’ın, insanın ileride yapacağı iyi ve makûs şeyleri ezelde öğrenip yazmasına “mukadderat”; zamanı gelince ezelî ilmine uygun olarak o eşyayı veya vakaları yaratmasına da “kaza” denir. Mukadderat, Allah’ın ilim sıfatının mahsulüdür. Ayette şöyle buyurulur: “Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şey için bir miktar koymuştur.” Talâk Suresi 3 Hz. Peygamber; “Sizden hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun Cennet veya Cehennem’deki yerini yazmış olmasın.” emrediyor. Buhârî, Cenâiz, 83; Tefsîru Sure, XCII/6

İMAN NEDİR? İMANIN TANIMI VE KAPSAMI

İMAN NEDİR?

İMANIN KOŞULLARI – VİDEO

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: