ÜÇ AYLAR’DA OKUNACAK DUALAR VE TESBİHLER

ÜÇ AYLAR’DA OKUNACAK DUALAR VE TESBİHLER

ÜÇ AYLAR’DA OKUNACAK DUALAR VE TESBİHLER

ÜÇ AYLAR'DA OKUNACAK DUALAR VE TESBİHLER

 

Üç Aylar’da okunacak dualar ve tesbihleri okurlarımız için derledik. Üç Aylar’da Receb, Şaban ve Ramazan yapılacak dualar ve öteki imanlar.

 

Üç Aylar’da okunacak dualar ve tesbihler:

 

RECEP AYINDA OKUNACAK DUA

 

Receb-i Şerîf girdiği zaman Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

 

 

“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı kutlu kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” diye duâ ederlerdi İbn Hanbel, I, 259.

 

Ayrıca Recep ayının birinden itibaren Ramazan-ı Şerif sonuna kadar her gün biner adet kelime-i tevhid okumalıdır.

 

REGAİP GECESİ KILINACAK NAMAZ

 

Leyle-i Regâip’deri evvelki perşembe günü oruç yakalanıp akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at beyhude namaz kılınacaktır. Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

 

Veyahut bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okunur.

 

Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

 

 

“Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır. Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

 

 

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, tam yanılgılardan münezzeh ve tümce noksanlıklardan pâk ve yücedir.”

 

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

 

 

“Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin tam yanılgılarımdan geç, onları bağışla, kuşkusuz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak. Tekerrür secde edip yeniden yetmiş kere:

 

 

Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, tam yanılgılardan münezzeh ve tümce noksanlıklardan pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak -celle ve alâ- Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra birey secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

 

MİRAÇ GECESİ NAMAZI

 

Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan kutlu Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at beyhude namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli ve sonra surat kere:

 

 

“Allah’ı tesbih ederim/tam eksik sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı. Sonra surat kere istiğfar etmeli ve surat kere de Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salât ve selâm yollamalıdır. Bunlardan sonra da kendisi için istediği biçimde dua eder.

 

Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur. İbn-i Asâkir, Fadlu Receb, no: 12

 

BERAT DUASI NASIL YAPILIR?

 

 

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 

Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin destekçisi, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın.

 

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/makûs veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla makûsluğumu, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara başaran bir kulun olarak yaz. Kuşkusuz Sen Rasûl’şanın lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir laf emrettin ve Sen’in lafın haktır:

 

«Allah dilediğini siler, dilediğini de sâbit vazgeçer. Ümmü’l-Kitâb Ana Kitâb O’nun yanındadır.» er-Ra’d, 39

 

İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen» ed-Duhân, 4 ve kesin karar verilen kutlu Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, öğrenmediğimiz ve Sen’in bildiğin tam belâları uzaklaştır. Kuşkusuz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090

 

Şa’ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci kere okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü kere okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

 

Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere surat rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On kere İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir.

 

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK ÖTEKİ İMANLAR

 

Evvelâ iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak, selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar edilecektir.

 

Sonra yeniden iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs, selâmdan sonra şu duâ okunacak:

 

 

“Dâimâ ayakta ve açıkgöz olan zâtı tesbih ederim. Dâimâ vâr olan zâtı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp dâimâ muhafaza eden zâtı tesbih ederim. Cömert olup pintilik yapmayan zâtı tesbih ederim. Cezâlandırmada tez etmeyip acımayla muâmele eden zâtı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Efor ve güç ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alîm, Sen’i tesbih ederim ey Azîm! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”

 

İFTAR DUASI

 

 

“Allah’ım Senin rızân için oruç yakaladım. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” krş. Ebû Dâvud, Savm, 22

 

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

 

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Arefe gününde en ziyâde şöyle derlerdi:

 

 

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mal O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Tam hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.”

 

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

 

 

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

 

 

 

ÜÇ AYLAR DUASI

 

 

ÜÇ AYLAR’IN ERDEMİ VE EHEMMİYETİ NEDİR?

 

 

ÜÇ AYLAR’IN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

 

 

 

ÜÇ AYLAR’DA YAPILACAK DUA VE İMANLAR

 

 

 

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR, NE ZAMAN YAKALANIR?

 

 

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: