AHİRETTE ALLAH’I GÖRECEK MİYİZ?

AHİRETTE ALLAH’I GÖRECEK MİYİZ?

AHİRETTE ALLAH’I GÖRECEK MİYİZ?

AHİRETTE ALLAH’I GÖRECEK MİYİZ?

İnsanın yaratılış emeli nedir? Ayetlerin ışığında insanın yaratılış nedenleri ve hikmetleri.

Yeri ve gökleri yoktan var eden Allah Teâlâ canlı veya cansız hiç bir varlığı boş yere yaratmamıştır. Âlemde her varlığın bir yeri ve kıymeti vardır. Câmit cansız varlıkların, nebatların ve hayvanlar aleminin yaratılışında görülen, akla soğukkanlılık veren hareket, sürükleme, itme ve denge yasaları, yerde ve gökte bulunan her şeyin insanın hizmetine sunulması, yaratılış hikmetlerini gösteren bazı belirtilerdir.

İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ

Bazı câmit varlıklar, nebat ve hayvanlar evvel birbirlerine, büyüme, faize ve varlığını sürdürme için yardım, besin ve yem teşkil ederler. Faydalanılabilir bir hale gelince de insan vücudu için besin ve rızık olurlar. İnsanın rızkı, ömür boyu yiyip harcadığı, giyip yıprandırdığı şeylerdir. Bu gidişata göre, dünya ve etrafındaki maddî varlıklar, insanın hizmetine sunulmuş vasıta varlıklardır. Emel insandır.[1]

Öbür varlıklarda gidişat böyle olunca, insan varlığının çok daha üstün emeller için yaratılmış olması gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, insan ve cinlerin, Allah’a kulluk etmeleri için yaratıldığı belirtilir.[2] İnsanoğlu yeryüzüne emin bir müddet sınava tabi yakalanmak üzere gelmiştir. Bu da, hak bir peygambere ve kendi devrinde geçerli olan semâvî bir dine uymayı gerektirir. Bu, son ümmet için İslâm’dan ibarettir.

Yüce Allah, insanın dilemesi istikametinde hayrı da şerri de yaratır. Fakat o, hayırdan razı, şerden ise razı değildir. Bu yaratma ve insana verilen seçim etme eforu sınavın bir gereğidir. Zira istemin zorlanması halinde mesullükten laf edilemez. “Dinde zorlama yoktur. Artık imanla küfür bariz ortaya çıkmıştır. Bundan sonra kim iblisi tanımayıp da Allah’a iman ederse o, kuşkusuz ki, kopması muhtemel olmayan en sağlam bir kulpa yapışmıştır.” [3] mealindeki ayet-i kerime bu seçimin insanın özgür istemiyle yapılması gerektiğine işaret eder.

Bununla beraber bazı insanlar; insanın yemek, uyumak, cinsel ilişkide bulunmak ve zevk sürmek için yaratılmış olduğunu düşünür. Tam ömürlerini böyle bir yaşam kavrayışı içinde geçirmiş olabilir. Bazıları da, başka insanları dominantlığı altına almak için yaratıldığını kabul eder. Her iki düşünce stili de materyalist bir kavrayışın mahsulüdür. Zira yemek ve içmek, yaşamı sürdürmek; cinsel temasta bulunmak ise şehveti gidermek ve üremeyi sağlamak içindir. Bu hayvanlar aleminde de vardır. Bir devenin yemesi, insanın yemesinden daha fazladır. Serçenin çiftleşmesi insanınkinden daha çoktur. Bu vaziyette insan onlardan nasıl daha üstün olur? Ülkeleri, beldeleri istila etmek hiddet ile olur. Bu haslet yırtıcı hayvanlara daha eforlu olarak verilmiştir. Netice olarak insanda, hayvanlarda olan özellikler vardır. Buna ek olarak ona, yüce Allah tarafından bir olgunluk derecesi daha verilmiştir. Bu da us olup, onunla Allah Teâlâ’yı tanır ve onun mahlukatlarını anlar. Böylece, nefis ahlakı neticesinde, öbür hayvanlarla ortak olan hasletleri eğitir, us sayesinde yeryüzünde olanların hepsi onun emrine girer. Ayet-i kerime’de şöyle buyurulur: “Allah Teâlâ, göklerde ve yerde olanları sizin emrinize verdi.” [4]

İnsanın dünyada bulunma sebebi şu âyette sarih olarak belirtilir: “O, hanginizin daha hoş amel yapacağını sınamak için vefatı da, yaşamı da yaratandır.” [5]

Dipnotlar:

[1] bk. Al-i İmrân, 3/191; Haşr, 59/24; İsrâ, 17/44

[2] Zâriyât, 51/56

[3] Bakara, 2/256

[4] Câsiye 45/13

[5] Mal, 67/2

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Kanıtlarıyla İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İLK İNSAN

İLK İNSAN

KURAN’DA İNSANIN YARATILIŞI

KUR’AN’DA İNSANIN YARATILIŞI

İNSANIN YARATILIŞ AMACI VE HİKMETLERİ

İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ VE HİKMETLERİ

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: