ESMAÜL HÜSNA’NIN TECELLİ ETTİĞİ YERLER

ESMAÜL HÜSNA’NIN TECELLİ ETTİĞİ YERLER

ESMAÜL HÜSNA’NIN TECELLİ ETTİĞİ YERLER

ESMAÜL HÜSNA’NIN TECELLİ ETTİĞİ YERLER

Günümüzde alana gelmiş ve sanki dinimizden gibi katı bir hale gelen hurafe ve hurafeler nelerdir? Batıl inanç ve hurafelerin riskleri nelerdir? 6 Aralık 2019 tarihli, “Batıl İnanç ve Hurafeler” mevzulu cuma hutbesini sizlerin istifadesine sunuyoruz…

6 Aralık 2019 Cuma hutbesinin bütün metni şu biçimde:

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimiz s.a.s bir gün, amcasının oğlu Abdullah b. Abbas’la yolculuk yaptığı esnada ona şu nasihatlerde bulundu: “Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı koru ki Allah da seni korusun. Allah’ı koru ki O’nu her zaman yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! Takviyeye fakir olduğunda Allah’tan destek dile! Şunu öğren ki tam insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Bütün insanlar sana hasar vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir hasar veremezler…”[1]

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, tüm insanlığa imanın asıllarını, dünya ve ahiret huzurunun yollarını gösterir. Sadece Allah’a kulluk etmeyi, O’na güvenmeyi, O’nun rahmetine sığınmayı ve yalnız O’ndan destek dilemeyi buyurur. Bunun yanında tam hurafe ve hurafeleri yalanlar. İnsanların bilgisizlik ve naçarlıklarını fırsat öğrenerek, duygu ve bedellerini istismar etmeyi büyük bir günah sayar. Ne var ki insanoğlu zaman zaman dinimizin bu prensiplerini göz arkasını etmiş, müneccim, sihirci, kâhin, illüzyonist ve medyumlardan medet umar hâle gelmiştir.

Değerli Müslümanlar!

Gelecekten haber verme, nasip açma, kısmet getirme, şifa dağıtma iddiasında bulunmak ve bundan destek ummak İslam’ın özüne terstir. Çünkü, gaybın bilgisi sadece Allah’a aittir. Her şeye eforu yeten yegâne kudret sahibi O’dur. Yediğimiz her lokma, içtiğimiz her yudum suyu bizlere lütfeden O’dur. Tasaların takati, hastalıkların şifası, kasvetlerin dermanı O’ndadır. Bizleri her an gözetip koruyan, vicdandan yakarışlarımıza ve dürüst dualarımıza icabet eden sadece Cenâb-ı Hak’tır.

Değerli Müminler!

Rabbimize iman ve tevekkül etmişken, umudunu fala bağlayıp geleceğini ona göre tasarlamak, sihir ve kahinlikten medet ummak asla doğru değildir. Yıldızların hareketlerine bakarak insanların mukadderat ve nasibine dair neticeler çıkardığını iddia etmek mümince bir duruşa yakışmaz. Sayılara, günlere, aylara, hiçbir eforu ve kudreti olmayan nesnelere sır ya da şanssızlık atfetmek, inancımızla bağdaşmaz. Makûsluklardan gözettiğine inanarak bir boncuğu mukaddes saymak, ağaca bağlanan çaputta, havuza atılan parada nasip aramak yüce dinimizin menettiği tavırlardır.

Aziz Müslümanlar

Şöyle bir düşünelim! Başkalarının tasalarına sihir ya da büyü gibi gayrimeşru yollarla derman bulduğunu iddia edenler, niye kendi tasalarına derman olamazlar! Geleceğin bilgisine sahip olduğu palavrasıyla insanların umudunu sömürenler, bu bilgiyle neden kendileri doğru yola ulaşamazlar? Şifa dağıttığını söyleyerek insanları kandıranlar, nasıl olur da kendi hastalıklarına şifa bulamazlar?

Değerli Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum Felak suresinde Yüce Rabbimiz şöyle emrediyor: “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp sihir yapan üfürükçülerin şerrinden ve çekemediği vakit kıskanç şahsın şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”[2]

O hâlde, Rabbimiz tarafından imana ergonomik ve iyilik yapmaya hazır yaratılan pak fıtratımızı hurafe ve hurafelerle bozmayalım. En değerli definemiz olan imanımızı, dürüst duygu ve gayelerimizi doğru dinî bilgilerle kuvvetlendirelim. Huzurlu bir yaşam için alın teriyle çalışmayı, helal yoldan kazanmayı, hasta olunca rehabilitasyon olmayı, nedenlere sarılmayı düstur edinelim. Kısa ve haksız yoldan kazanmaya teşvik eden umut tacirlerine kanmayalım. Dünya ve ahirette galibiyeti ve kurtuluşu, şifayı ve nasibi Rabbimizden isteyelim. O’nun, gönülden ettiğimiz duaları karşılıksız vazgeçmeyeceğine her zaman inanalım.

[1] Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 59; İbn Hanbel, I, 293.

[2] Felak, 113/1-5.

Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DEİSTLERİN DİNLERDEN UZAKLAŞMAYA BAHANE ETTİKLERİ BATIL İNANÇLARI NELERDİR?

DEİSTLERİN DİNLERDEN UZAKLAŞMAYA BAHANE ETTİKLERİ BATIL İNANÇLARI NELERDİR?

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: