EZAN ZAMANLARI

EZAN ZAMANLARI

EZAN ZAMANLARI

EZAN ZAMANLARI

Allah’ın mü’minlere farz kıldığı beş süre namazın habercisi olan ezan ne demek? Ezan nasıl ortaya çıktı? Ezan nasıl okunur? Ezan zamanları neye göre tanımlanır? Ezan Arapça-Türkçe yazılışı, okunuşu ve anlamı… Ezan müddetlerini Kur’an’da namaz zamanları ezan dosyası haberimizde sizler için derledik.

ŞEHİR ŞEHİR, İLÇE İLÇE NAMAZ ZAMANLARI Ezan Saatleri için tıklayınız

Ezan Allah’ın mü’minlere farz kıldığı beş süre namazın haber vermek için yapılan çağrıdır.

EZAN NEDİR?

Ezan lügatte “duyurmak, bildirmek” anlamına kazanç. İlmihaldeki anlamı ise, farz namazlar için emin zamanlarda okunan “öğrenilen özel laflar”dir. Ezan okuyan şahsa müezzin denir.

EZAN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Namaz zamanını cemaate duyurmak için evvelleri sadece “Namaza, namaza!” ifâdeleri söylenirdi. Daha sonra ise ezân-ı Muhammedî lutfedildi. Peygamber Efendimiz, milleti namaza dâvet biçiminin nasıl olması gerektiği husûsunu ashâbıyla istişâre ediyordu. Bâzısı; “Namaz müddeti geldiği zaman bir bayrak dikelim, Müslümanlar onu gördüklerinde birbirlerine haber versinler.” dedi. Fakat Peygamber Efendimiz bu öneriyi sevmedi. Yahûdî borusu çalınması öneri edildi, onu da sevmedi: “Bu, Yahûdîlerin âletidir.” emretti. Çan çalınmasından bahsedildi. Peygamber Efendimiz: “O da Hıristiyanların işidir.” emretti.

Resûlullâh’ın tasasıyla dertlenen, O’nun evhamı ile endişelenen Abdullâh bin Zeyd r.a. oradan parçalayıp gitti. Uyku ile cingözlük arasında iken kendisine ezân-ı Muhammedî lutfedildi. Hemen Resûlullâh’ın yanına giderek: “–Ben uyku ile cingözlük arasında iken biri gelip bana ezânı öğretti.” dedi. Hz. Ömer r.a. da aynı rüyâyı görmüştü… Bunun üzerine Allâh Resûlü: “–Ey Bilâl kalk ve Abdullâh bin Zeyd’in söylediklerini tatbîk et!” emretti. Bilâl r.a. da Abdullâh’ın söylediklerini aynen tatbîk etti ve ezân okudu. Ebû Dâvûd, Salât, 27/498 Böylece ezân, vâcib derecesinde güçlü bir sünnet oldu. Zira o hem sâdık rüyâ, hem sünnet-i Nebî, hem de vahy-i ilâhî ile sâbittir. Âyet-i kerîmede: “Onları namaza çağırdığınız zaman…” el-Mâide, 58 buyrulmaktadır.

NAMAZA DAVET

Ezânın teşrîinde her ne kadar vâsıta Abdullâh bin Zeyd r.a. ise de vahye ve gaybî feyze mazhar olan, her zaman için Resûlullâh idi. Ezân, O’nun tasdîki ile meşrû kılındı ve insanlar câmiye, cemaate çağrılmaya başlandı. Bilâl-i Habeşî r.a., ilk ezânı okuduğu zaman Medîne’nin bir ucundan öteki bir ucuna bu yüce dâvet erişti. Ezân sadâsıyla semâlar yankılandı. Mü’minler, büyük bir neş’e içinde mescide koştular.

EZAN METNİ VE ANLAMI – EZAN NASIL OKUNUR?

Ezanın lafları ve anlamı Ezan Arapça-Türkçe yazılışı, okunuşu ve anlamı şu biçimdedir:

 

Ezan Arapça Yazılışı Ezan Arapçası

 

اَللَهُ اَكْبَرُ- اَللَهُ اَكْبَرُ اَللَهُ اَكْبَرُ- اَللَهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَاهَ اِلَّا اللهُ – اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَاهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللهِ – اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللهِ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ – حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ – حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللَهُ اَكْبَرُ- اَللَهُ اَكْبَرُ

 

Ezan Okunuşu Ezan Türkçe Okunuşu

Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh

Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh

Allâhü ekber, Allâhü ekber

Lâ ilâhe illallâh

Ezan Anlamı Ezan Türkçesi – Ezan Türkçe Anlamı

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür

Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim,

Muhammed s.a.v’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim, Muhammed s.a.v’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim

Haydin  namaza, Haydin namaza

Haydin felâha, Haydin felâha

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür

Allah’tan başka ilah yoktur.

Not: Sabah ezanında “Hayye ale’l-felâh” tümcesinden sonra 2 kere “es-Salâtü hayrün mine’n-nevm” Namaz uykudan hayırlıdır denir.

BEŞ SÜRE NAMAZ MÜDDETİ – EZAN ZAMANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Namaz emin zamanlarda farz kılınmış bir imandır. Allah, Nisa Sûresi’nin 103. âyetinde namazın emin müddetlere atama edilmiş bir iman olduğuna emreder. Rum Sûresi’nde 17. ve 18. âyetlerinde Peygamber Efendimiz’e namaz sürelerinin neler olduğunu bildirir ve başka bir zamanda ise kendisinden evvelki Peygamberlere de bildirilmiş müddetler olduğunu söyler. Namaz cihansal olduğu için ezan saatleri dünyanın ve güneşin hareketlerine göre atama edilmektedir. Peki Beş süre namazın hangi vaziyetlere göre tanımlanır?

SABAH EZANI MÜDDETİ SABAH NAMAZI MÜDDETİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Sabah namazı saati, fecrin doğuşuyla başlayıp güneşin doğuşuyla sona ermektedir. Fecrin doğması ise tan zamanını emin etmektedir. Bu süre semanın iki tarafının karanlık bir tarafının aydınlık olduğu zamandır. Tan süresinin hemen ardından doğudan aydınlık görülmeye başlanır. Bu da güneşin doğuşunun habercisidir. Ülkemizin konumuna göre imsak zamanlarından vasati 25 dakika sonra kadar namaz kılınabilmektedir. Bu dakika kentten kente değişiklik gösterebilir. Sabah namazı süresiyle alakalı âyet-i kerimede şöyle emredilir: “Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar emin zamanlarda namaz kıl; bir de sabah namazını. Zira sabah namazı tanıklıdır.” İsrâ Sûresi 78

SABAH EZANI DİNLE SABA MAKAMI

ÖĞLE EZANI MÜDDETİ ÖĞLE NAMAZI MÜDDETİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Öğle namazı saati, güneşin bütün tepe noktasından geçtiği anda başlamaktadır. Bu süre, her şeyin gölgesi bir misli olana kadar devam etmektedir. Güneşin bütün tepede olduğu süre ise zeval olarak adlandırılır. Öğle namazı süresiyle alakalı âyet-i kerimede şöyle emredilir: “Haydi siz, akşama eriştiğinizde akşam ve yatsı zamanında sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle süresine ulaştığınızda Allah’ı tesbih edin namaz kılın, ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur.” Rûm Sûresi 17-18

İKİNDİ EZANI MÜDDETİ İKİNDİ NAMAZI MÜDDETİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

İkindi namazı saati, öğle namazı müddeti bittikten sonra başlayıp güneş batıncaya kadar devam ettir. İkindi namazı süresiyle alakalı âyet-i kerimede şöyle emredilir: “Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a hürmet ve bağlılık içinde namaz kılın.” Bakara Sûresi, 238 İkindi namazı süresiyle alakalı hadis-i şerifte ise şöyle emredilir: “Güneş batmadan evvel ikindi namazından bir rekâta yetişen kimse ikindi namazına yetişmiştir.” Zeylaî, Nasbu’r-Râye, I/228

İKİNDİ EZANI DİNLE HİCAZ MAKAMI

AKŞAM EZANI MÜDDETİ AKŞAM NAMAZI MÜDDETİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Akşam namazı saati, güneş battıktan sonra başlayıp güneşin battığı yerde alana gelen kızıllık kayboluncaya kadar olan devam ettir. Akşam namazı süresiyle alakalı âyet-i kerîmede şöyle emredilir: “Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Zira iyilikler makûslukları günahları giderir. Bu, nasihat almak isteyenlere bir andırdırmadır.” Hûd Sûresi 114

YATSI EZANI MÜDDETİ YATSI NAMAZI MÜDDETİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Yatsı namazı saati, akşam namazının müddeti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının müddeti girinceye kadar devam ettir. Yatsı namazı süresiyle alakalı âyet-i kerimede şöyle emredilir: “Güneşin doğuşundan ve batışından evvel Rabbini hamd ile tespih et. Gece sürelerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki memnun mümkünün.” Tâha Sûresi 130

EZAN DUASI – EZAN DUASI NASIL OKUNUR?

Peygamberimiz ezanı dinledikten sonra şu duayı okuyan kimseye şefaatinin hak olacağını bildirmiştir. Buhârî, “Ezân”, 8

Ezan Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz’in okuduğu ezan duâsı: Allâhümme rabbe hâzihi’d-da‘veti’t-tâmme ve’s-salâti’l-kaime, âti Muhammeden el-vesîlete ve’l-fazîleh ve’d-derecete’r-refîah. Veb‘ashü makamen mahmûdeni’llezî va‘adteh. İnneke lâ tuhlifü’l-mîâd

Ezan Duası Anlamı

“Ey şu beceriksizsiz iletinin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesileyi ve erdemi ve yüksek dereceyi ver! Vaad ettiğin methedilmiş makama yükselt. Sen taahhüdüne muhalefet etmezsin”

BEŞ SÜRE NAMAZIN ZAMANLARI HAKKINDA SON SÜRE NE KADARDIR?

NAMAZ NEDİR? NASIL KILINIR?

NAMAZ ZAMANLARI

5 SÜRE NAMAZLA ALAKALI AYET VE HADİSLER

NAMAZ NASIL KILINIR?

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: