NAMAZDA SAF KUMPASI

NAMAZDA SAF KUMPASI

NAMAZDA SAF KUMPASI

NAMAZDA SAF KUMPASI

Cemaatle namaz kılarken saf kumpası nasıl olmalıdır? Namazda saflar neden sık yakalanır? Namazda saf kumpasının ehemmiyeti nedir? İslam’a göre namazda saf kumpası.

Ebû Abdullah Nu’mân İbni Beşîr radıyallahu anhümâ’dan dedikodu edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle emretti:

“Ya saflarınızı düzenlersiniz, ya da Allah Teâlâ sizin aranıza husumet, buğz ve kalblerinize ihtilâf koyar da birbirinizden surat çevirirsiniz.” Buhârî, Ezân 71; Müslim, Salât 127. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 93; Tirmizî, Mevâkît 53; İbn Mace, İkâme 50

Müslim’in bir başka rivâyeti şöyledir:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki okları düzenler gibi saflarımızı düzenlerdi. Bizim buna alıştığımızı görünceye kadar böyle yapmaya devam etti. Kendisi bir gün namaza çıktı ve namaz kıldıracağı yerde durdu. Bütün tekbir almak üzere iken göğsü saf hizasından dışarı çıkmış bir adam gördü. Bunun üzerine şöyle emretti:

“Ey Allah’ın kulları! Ya saflarınızı düzenlersiniz, ya da Allah Teâlâ sizin aranıza husumet, buğz ve kalblerinize ihtilâf koyar da birbirinize surat çevirirsiniz.” Müslim, Salât 128

NAMAZDA SAF KUMPASININ EHEMMİYETİ

Peygamber Efendimiz, namazda safların muntazam olmasına büyük umursardı. Bu mevzudaki hadisler, insanı afallatacak kadar çoktur. İslâm, insanın iç dünyasında olmasını arzuladığı âhenk ve kumpası, dış dünyada da alana getirmeyi veya dış dünyasına da yansıtmayı kastetmiştir diyebiliriz. Muntazam bir saf, aynı zamanda doğruluğun, içtenliğin, birlikteliğin, gaye ve niyet birliğinin alâmeti sayılır. Zira Allah Teâlâ bu kaliteleri hoşlanır. Çarpıklığı, palavracılığı, ayrılınmış ve dağılınmışlığı, dağınıklığı, heves ve amaçların spektrumunu ve bunlardan doğan maksatsızlığı ise beğenmez. Nitekim bir âyet-i kerîmede: “Allah, kendi yolunda mermiyle kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak çarpışanları hoşlanır” [Saf sûresi 61, 4] buyurulur. Namaz, müslümanları günde beş kere Allah’ın huzurunda bir araya getiren bir eylem, bir cihad kabul edilebilir. Cephedeki cihad gibi, namazda da saflar oluşur. Namazda müslümanlar birlik ve beraberliklerini, tertip ve intizamlarını, disiplinlerini hem kendileri görüp moral kazanırlar, hem de bu hallerini düşmanlarına göstererek onların kalblerine fobi salarlar.

Sanki safların kumpaslı olmayışı, ruh ve düşüncenin, maksadın doğru olmayışının bir göstergesidir. Zira Peygamber Efendimiz, safların muntazam olmayışının neticesini, kalblerin anlaşmaması ve sonuçta müslümanların birbirlerinden surat çevirmeleri ile açıklamaktadır.

Peygamber Efendimiz’in safların muntazamlığına gösterdiği bu hassasiyet, aynı zamanda onun estetiğe verdiği ehemmiyetin de bir ispatı sayılabilir. Zira gelişi hoş bir saf, insanın göz zevkine, dolayısıyla gönül zevkine hasar verir. Bu sebeble Peygamber Efendimiz, cemiyette göze ve gönle güzel gelmeyen, insan zevkini okşamayan çirkinlikleri de ortadan kaldırmayı kastetmiştir.

Bir başka güzergahtan baktığımızda bu bir eğitimdir. Hz. Peygamber, öğrettiği ve buyurduğu şeylerin bizzat eğitimi ve tatbikatıyla da meşgul olmuşlardır. İnsanlara hem birey, hem de cemiyet ebadında bunu göstermiş ve misal olmuştur.

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1. Namazda safları muntazam yakalamaya teşvik vardır.

2. Kâmetle namaza başlama arasındaki konuşma, namaza mani teşkil etmez ve kâmetin tekerrürü de gerekmez. Ancak bir kısım âlimler, bu konuşmanın namazı ilgilendiren bir mevzuda olması gerektiğini belirtmişlerdir. Namazla ve imanla alâkalı olmayan konuşmaların, kâmetin tekerrürünü gerektireceğini söylemişlerdir.

3. Sünnetle konulan nezakete uymak gerekir. Sünnete muhalefet edenler maddeten veya mânen ceza görürler.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

CEMAATLE NAMAZDA SAF KUMPASI NASIL OLMALI?

NAMAZDA SAF DÜZENİ NASIL OLMALI?

NAMAZDA SAF KUMPASI NASIL OLMALIDIR?

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: