İSLAM TARİHİNDE İLK KADIN ŞEHİT

İSLAM TARİHİNDE İLK KADIN ŞEHİT

İSLAM TARİHİNDE İLK KADIN ŞEHİT

İSLAM TARİHİNDE İLK KADIN ŞEHİT

İslam tarihinde şehit olan ilk hanım Müslüman kimdir?

Asr-ı Saâdet’te îmânı aşkla yaşayarak “İslâm’ın İlk Şehidesi” ünvânına nâil olan bahtiyar hanım sahâbî, Hazret-i Sümeyye Hâtun’dur. Evvelleri eline bir iğnenin batmasından dahî son derece çekinip korkan Hazret-i Sümeyye -radıyallâhu anhâ-, îmânın ulvî hazzını tattıktan sonra, müşriklerin agresif demirlerle vücûdunu dağlamalarına karşın büyük bir tahammül göstermiş, îmânından aslâ tâviz vermemiştir. Vahşî eziyetlere mâruz kaldıktan sonra, bir ayağı bir deveye, öbür ayağı da başka bir deveye bağlanarak canavarca bölünmüş, fecî bir biçimde şehit edilmiştir. Kocası Hazret-i Yâsir de yaşlı ve cılız bir kimse olmasına karşın tahammül ötesi bir sabır göstermiş, nihâyetinde o da şehâdet şerbetini içmiştir. Böylece Yâsir âilesi -radıyallâhu anhüm- İslâm’ın ilk şehitleri olmuşlardır.[1] Îmanlarının değerini, onu aşkla yaşayarak ödemişlerdir.

Dipnot:

[1] Bkz. İbn-i Hacer, el-İsâbe, Beyrut 1328, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, III, 648; Zemahşerî, Keşşâf, tahk. Muhammed Mersi Amir, Kâhire 1988, III, 164.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Erdemler Uygarlığı 1, Erkam Yayınları

İMANI AŞKLA YAŞAMAK İLE ALAKALI ÖRNEKLER

İMANI AŞKLA YAŞAMAK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

İSLAM’IN İLK ŞEHİTLERİ

İSLAM'IN İLK ŞEHİTLERİ

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: