MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ?

MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ?

MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ?

MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ?

Mültezem nedir? Mültezem neresidir? Mültezem’de dua etmennin fazileti nedir? Mültezem hakkında kısaca bilgiler…

Hacerülesved ile Kâbe kapısı arasında kalan 2 metrelik kısma “mültezem” (sıkı sıkıya yapışılan yer) adı verilir. Bazı hadislerde mültezemin duaların kabul edildiği mübarek bir yer olduğu belirtilmiş (Beyhakî, es-Sünen, V, 164; Muhibbüddin et-Taberî, s. 315), Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile sahâbe ve tâbiînden birçok kimsenin burada dua ettiği nakledilmiştir (Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 54; Fâkihî, I, 162).

Abdullah b. Amr b. Âs -radıyallâhu anh-, Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mültezeme gelerek göğsünü, yüzünü ve ellerini açarak oraya yapıştırdığını ve o şekilde dua ettiğini rivayet etmektedir (Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 55). Ancak izdihamdan dolayı günümüzde başkalarına eziyet etmeden bunun yapılmasına imkân yoktur. Bu sebeple mültezemin karşısında durularak dua edilmesi daha uygundur.

Mültezemin simetriği olarak Rüknülyemânî ile batı duvarı üzerinde Abdullah b. Zübeyr’in açtığı ve daha sonra Haccâc b. Yusûf’un kapattığı kapı arasında kalan kısma da “müstecâr” (günahların bağışlanması için sığınılan yer) adı verilir. Buraya duaların kabul edildiği yer anlamında “müstecâb” denildiği de bazı kaynaklarda zikredilir. Bir rivayete göre Cenâbı Hak, Hz. Âdem -aleyhisselâm-’ın tövbesini Rüknülyemânî ile Kabe’nin arka kapısı arasındaki bu yerde (Fâkihî, V, 235), diğer bir rivayete göre ise mültezemde (Ezrakî, I, 248; Muhibbüddin et-Taberî, s. 316) kabul etmiş-tir.

Ebû Hüreyre’den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Rüknülyemânî’de yetmiş bin (bir rivayete göre yetmiş) melek görevlendirildiğini ve orada, “Allahım! Senden dünyada da âhirette de af ve esenlik dilerim; rabbimiz, bize dünyada da âhirette de güzellik ihsan et ve bizi cehennem azabından koru” diye dua edilince bu meleklerin “âmin!” dediğini haber vermiştir (İbn Mâce, “Menâsik”, 32; Fâkihî, I, 138; İbn Kudâme, V, 229; İbnü’l-Hümâm, II, 456).

Kaynak: Dİyanet

BENZER YAZILAR

KABE-İ MUAZZAMA

KABE KAPISI

HACERÜL ESVED TAŞI

MAKAMI İBRAHİM NEDİR?

HAREM BÖLGESİ NERESİDİR?

KABE’DEKİ ALTINOLUK NEDİR?

KABE’NİN KISACA TARİHİ

KABE’NİN TARİHİ VE BÖLÜMLERİ

KABE İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN 13 ŞEY

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA’DAN KÂBE’YE DÖNDÜ?

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: